Langs stien… Lydvandring af Elsebeth Jørgensen

Links

Mere information om Elsebeth Jørgensen:

www.mappingmemory.net

“Lyttestationer etableret i.f.b. “Langs Stien…”:

Odden. Victor Petersens Willumsen-Samling,
Oddenvej 31, 9800 Hjørring,
Tlf.: 98975202
museum@jfwillumsenodden.dk
www.jfwillumsenodden.dk

Mygdalhus, Skagen Landevej 658,
Mygdal, 9800 Hjørring,
Tlf.: 44402106
info@mygdalhus.dk
www.mygdalhus.dk

Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske Forening,
Asdalvej 14, 9800 Hjørring,
Tlf.: 98971450
lokalhist-bjergbymygdal@hotmail.com
www.bjergbymygdallokalhistorisk.dk